Søyler

Aanesland kan produsere alle typer søyler. Ofte produseres disse etter kundens egne ønsker, eller arkitekters tegninger.

Vi har etter 60års erfaring, mange modeller og ideer om hva som kan være mulig å få til.

For oss betyr valg av material ingen ting, våre maskiner håndterer det meste, vi lager det kunden vil ha.

Se ellers vårt store standardprogram over søyler. Finner du ingen som er i tråd med dine ønsker, så lager vi det.