Båtmaster

Vi leverer master, bommer, baugspyd og rær i ulike materialtypersom heltre gran, heltre furu, laminert gran/furu og douglas furu. Det er også mulig å få laminerte master med hull i midten for ledningstrekk. Andre alternativer på forespørsel.
Vi drier og pusser mastene etter avtale og vi kan levere produktene akkurat der du trenger dem. Med tre generasjoners erfaring og produksjon, er det mange skuter som siler på alle verdens hav med master produsert av Aanesland Fabrikker.

GALLERI – BÅTMASTER